אוהבים

מאמינים

מסוגלים

מרכז תמיכה ומידע למשפחות המתמודדות עם אוטיזם

logo_footer

תודה מכל ה ❤️!

בזכות תרומתך נוכל לסייע למשפחות רבות נוספות!