תרומות

₪ 36

ארוחה חמה לילדי מסוגלים

₪ 90

היו שותפים בפעילות שלנו בכל חודש

₪ 360

תרמו יום אירוח במלונית

סכום אחר

כל תרומה תתקבל בברכה.

תפריט