תרומות

₪ 36

ארוחה חמה לילדי מסוגלים

₪ 100

היו שותפים בפעילות מסוגלים

₪ 360

תרמו יום אירוח במלונית

סכום אחר

כל תרומה תתקבל בברכה.

תפריט