אוהבים

מאמינים

מסוגלים

מרכז תמיכה ומידע למשפחות המתמודדות עם אוטיזם

logo_footer

₪ 120

אמצו משפחה אחת של מסוגלים בכל חודש

₪ 360

תרמו יום אירוח במלונית

סכום אחר

כל תרומה תתקבל בברכה 🙂