אוהבים

מאמינים

מסוגלים

מרכז תמיכה ומידע למשפחות המתמודדות עם אוטיזם

logo_footer

מסוגלים:
ישראל פורת 6, ירושלים
המלונית: זרחי 13 ירושלים

טלפון: 02-5910030 5406*
פקס: 02-5958912
המלונית: זרחי 13 ירושלים

office@mesugalim.co.il
melonit11@gmail.com