אוהבים

מאמינים

מסוגלים

מרכז תמיכה ומידע למשפחות המתמודדות עם אוטיזם

logo_footer
מרכז מידע

לקראת חופשת הקיץ הקרובה (2024) החל רישום ילדים ובוגרים בתפקוד נמוך לנופשונים של “מסוגלים”.

לרישום ילדכם לנופשון הקיץ של ארגון מסוגלים, יש לבצע רישום בקישור:

https://donation.asakimerp.com/Campaing9/?CampaingID=50948

את הטופס ניתן למלא באופן מקוון ולשולחו אלינו, אולם את אישור הרופא המטפל, ואת שובר התשלום יש להדפיס, ולצרף לטופס במקום המיועד לכך.

להורדת טופס אישור רופא
להורדת טופס רישום לנופשון למילוי ידני
הקפידו למלא את כל השאלות בטופס, ולחתום (בחתימה דיגיטלית) במקומות המיועדים לכך. 
הרישום באמצעות טופס זה מיועד לילדים ולבוגרים בתפקוד נמוך!

נופשון לבנים עד מגיל 3 גיל 9 ולבנות מגיל 3 עד גיל 21 בתפקוד נמוך יתקיים:

מיום חמישי י”א אב 15/08/2024 ועד ליום רביעי י”ז אב 21/08/2024

נופשון לבוגרים (בנים בלבד) מגיל 9 עד גיל 25 בתפקוד נמוך יתקיים: 

מיום חמישי י”ח אב 22/08/2024 ועד רביעי כ”ד אב 28/08/2024

ילדים המאובחנים באוטיזם ומוכרים ע”י הרווחה זכאים לימי נופשון מטעם הרווחה, יש לוודא מול העובדת סוציאלית שאכן קיים אישור ל-7 ימי נופשון ולצרף שובר חתום/אישור המחלקה לשירותים. חברתיים.

סמל המסגרת: שתילים רכים 213346. אוכלוסיית יעד וסמל תעריף – מוגבלות תקשורתית (אוטיזם) 4609

ילדים שאינם זכאים לימי נופשון, יוכלו להירשם בתשלום מראש בקישור המיועד לכך בהמשך תהליך הרישום.

בנופשון יהנו הילדים ממגוון אטרקציות ופעילות מותאמת, מדריך או מדרכיה צמודים לכל ילד או ילדה. הנופשונים מתקיימים בקמפוסים מותאמים, עם ביטוח מקיף וברישיון משרד הרווחה.

לפרטים נוספים ניתן לחייג למשרדנו 5406* בין השעות 9:00-15:00