אוהבים

מאמינים

מסוגלים

מרכז תמיכה ומידע למשפחות המתמודדות עם אוטיזם

logo_footer
מרכז מידע

שמחים אנו לבשרכם על נופשוני הקיץ של ארגון מסוגלים.  על מנת להבטיח את מקומו של ילדכם בנופשון, נפתחה השנה ההרשמה בשלב מוקדם, ויש למלא את טופס ההרשמה באופן מקוון

עד ליום שלישי ה’ תמוז תשפ”א 15/06/2021

לפרטים על הנופשונים

להורדת הטופס למילוי ידני

להורדת טופס אישור רופא

לכל שאלה בעניין מילוי הטופס, או לקבל טופס אישור רופא, ניתן להתקשר למשרדנו: בטל’: 03-6148216 או במייל: mesugalim@gmail.com